دانلود فیلم انیمیشن خارجی

آرشیو جدیدترین و بهترین انیمیشن های خارجی با دوبله فارسی و همچنین بصورت زبان اصلی و با زیرنویس فارسی.


دانلود فیلم Rumble 2022
IMDb : 7.0/10
Rumble 2022
دانلود فیلم Hotel Transylvania: Transformania 2022
IMDb : 6.1/10
Hotel Transylvania: Transformania 2022
دانلود فیلم The Ice Age Adventures of Buck Wild 2022
IMDb : 5.2/10
The Ice Age Adventures of Buck Wild 2022
دانلود فیلم Fireheart 2022
IMDb : 6.6/10
Fireheart 2022
دانلود فیلم Monkey King Reborn 2021
IMDb : 6.9/10
Monkey King Reborn 2021
دانلود فیلم Back to the Outback 2021
IMDb : 6.7/10
Back to the Outback 2021
دانلود فیلم Trolls Holiday in Harmony 2021
IMDb : 6.9/10
Trolls Holiday in Harmony 2021
دانلود فیلم Around the World in 80 Days 2021
IMDb : 4.8/10
Around the World in 80 Days 2021
دانلود فیلم Sing 2 2021
IMDb : 7.6/10
Sing 2 2021
دانلود فیلم Pil's Adventures 2021
IMDb : 6.6/10
Pil's Adventures 2021
دانلود فیلم Riverdance: The Animated Adventure 2021
IMDb : 5.3/10
Riverdance: The Animated Adventure 2021
دانلود فیلم Gulliver Returns 2021
IMDb : 6.7/10
Gulliver Returns 2021
دانلود فیلم Encanto 2021
IMDb : 7.8/10
Encanto 2021
دانلود فیلم Diary of a Wimpy Kid 2021
IMDb : 6.1/10
Diary of a Wimpy Kid 2021
دانلود فیلم Clifford the Big Red Dog 2021
IMDb : 6.1/10
Clifford the Big Red Dog 2021
دانلود فیلم Ciao Alberto 2021
IMDb : 7.1/10
Ciao Alberto 2021
دانلود فیلم Dogtanian and the Three Muskehounds 2021
IMDb : 5.4/10
Dogtanian and the Three Muskehounds 2021
دانلود فیلم Ron's Gone Wrong 2021
IMDb : 7.2/10
Ron's Gone Wrong 2021
دانلود فیلم The Summit of the Gods 2021
IMDb : 7.6/10
The Summit of the Gods 2021
دانلود فیلم Extinct 2021
IMDb : 5.6/10
Extinct 2021
دانلود فیلم The Witcher: Nightmare of the Wolf 2021
IMDb : 7.8/10
The Witcher: Nightmare of the Wolf 2021
دانلود فیلم PAW Patrol: The Movie 2021
IMDb : 6.4/10
PAW Patrol: The Movie 2021
دانلود فیلم Mortal Kombat Legends: Battle of the Realms 2021
IMDb : 7.1/10
Mortal Kombat Legends: Battle of the Realms 2021
دانلود فیلم Monster Hunter: Legends of the Guild 2021
IMDb : 5.2/10
Monster Hunter: Legends of the Guild 2021